Майбутнє реальне вже сьогодні!
Теплий дім, свіже повітря і мінімум турбот.
Зниження витрат на опалення мінімум в 3 рази.
Наші ноу-хау втілюють це в життя.
Ми змінимо Ваше життя на краще!

Пластинчасті повітряні рекуператори тепла Chandelle

Наша цінова політика дотримується девізу: Ми розгорнемо Ваше життя на краще. Тому порядок ціни наших рішень, Вас приємно здивує. Наша компанія - розробник, виробник і продавець повітряних рекуператорів тепла для побутового застосування. Ми маємо унікальний досвід і напрацювання в даній області. Ми займаємося питаннями енергозбереження та збору сонячної енергії більше 17 років. А питаннями рекуперації більше 4 років. Наша база високотехнологічного обладнання і досвідчених фахівців-інженерів дозволяє йти в ногу з прогресом і надавати нашому замовнику тільки кращі продукти .

На даний момент ми можемо запропонувати наступні моделі рекуператорів: С-1-100 (блок рекуператора з 1 теплообмінником висотою 100мм. ККД 50%), С-1-200 (блок рекуператора з 1 теплообмінником висотою 200мм. ККД 50%), С-2-100 (блок рекуператора з 2 теплообмінниками висотою 100мм. ККД 82%), С-2-200 (блок рекуператора з 2 теплообмінником висотою 200мм. ККД 82%), F-1-200 (блок рекуператора з 1 теплообмінником висотою 200мм. ККД 50% з кріпленням під рамку), блок вентилятора з фільтром на 59-308куб.м. , блок вентилятора з фільтром 100-550куб.м., блок управління системою вентиляції з рекуперацією.

Рекуператор "C-1-200".

 

Опис продукту

Повітряний рекуператор тепла «C-1-200».

Вентиляційний рекуператорний прибор з одним перехресним пластинчастим теплообмінником. Така компоновка дозволяє добитися реального ККД 50%. Тобто втрати тепла на вентиляцію з цим приладом можуть бути знижені на 50%.

Функція товару

Економія енергії. Збереження тепла. Очищення, циркуляція повітря. Підвищення температури і комфортності приміщень.

Спеціфікація продукції / Моделі

Повітряний рекуператор тепла використовує високопродуктивні фізичні принципи, ефективність яких перевищує 65%.

Теплообмінники з високоефективного і якісного алюмінію. Товщина пластин 0.28мм. Відстань між пластинами 3 мм. Габарити теплообмінників 210 * 210 * 200мм.

Габаритні розміри корпусу з оцинкованої сталі товщиною 0.5мм 330 * 330 * 216 мм

Розміри фланців для повітря 120мм.

Злив діаметром 0.5 дюйма під стандартну водопровідну різьбу.

Гарантована здатність теплозбереження рекуператор може провести через себе більше 16 кВт. тепла. І зберегти в приміщенні половину. Що еквівалентно нагріванню до комфортної температури приміщення площею до 80м2
Низка вартість Найдешевший варіант на ринку в своєму класі.
Низькі поточні експлуатаційні витрати немає плати за тепло.
Термін експлуатації більше 10 років

 Застосування

Заощадження тепла житлових приміщень, будинків, офісів, кафе, підприємств. Прилад може бути застосований для рекуперації вентильованого приміщення площею до 250 м2

Інша інформація

 У корпусі передбачений збір конденсату і відведення його назовні за допомогою зливу. Корпус зсередини покритий шумо-, вібро-, теплоізоляцією, що мінімізує випадання конденсату на корпусі приладу. Це також зменшує динамічні шуми від проходження повітря, що важливо в житлових приміщеннях. Потік повітря спрямовується відповідно до аеродинамічними принципами, які змушують повітря максимально прогрітися, на шляху проходження через рекуператор. Теплообмінники з алюмінію з новими конструктивними рішеннями, що дозволили більш компактну збірку, як самого теплообмінника, так і корпусу до нього. Теплообмінники можуть бути вийняті і помиті будь-якими побутовими миючими засобами. В цьому корпусі не передбачені місця під фільтри і вентилятори. Він може використовуватися як самостійно, так і як & quot; серце & quot; вентиляційно-рекуперативної установки з фільтрацією повітря, в якій передбачені місця під фільтри і вентилятори.

Простота і зручність установки, гнучкість роботи і контролю.

Також на базі цієї моделі рекуператора можуть будуватися масштабовані системи на велику площу приміщення або великі потоки повітря. Для цього достатньо поставити один корпус поруч з іншим і з'єднати рукава і ось уже побудований рекуператор на площу до 500 м2, з ККД до 50%. І так далі.

Оплата

Згідно рахунку.

Доставка

20 днів

Гарантія 1 рік

Ціна

2000 гривень

 

корпус с теплообмінником
Рекуператор "C-2-200". Хит продаж!

 

Описание продукта

Воздушный рекуператор тепла «C-2-200».

Вентиляционный рекуператорный прибор с двумя перекрестными пластинчатыми теплообменниками. Такая компоновка позволяет добиться реального КПД 82%. Т.е. потери тепла на вентиляцию с этим прибором могут быть снижены на 82%

Функция товара

Экономия энергии. Сохранение тепла. Очистка, циркуляция воздуха. Повышение температуры и комфортности помещений.

Спецификация продукта / модели

Воздушный рекуператор тепла использует высокопроизводительные физические принципы, эффективность которых превышает 90%.

Теплообменники из высокоэффективного и качественного алюминия. Толщина пластин 0.28мм. Расстояние между пластинами 3мм. Габариты теплообменников 210*210*200мм.

Габаритные размеры корпуса из оцинкованной стали толщиной 0.5мм  620*330*216 мм

Размеры фланцев для воздуха 125мм.

Слив диаметром 0.5 дюйма под стандартную водопроводную резьбу.

Гарантированная способность теплосберегания рекуператор может провести через себя более 16 кВт. тепла. И сберечь в помещении до 13.2 кВт. тепла.Что эквивалентно нагреву до комфортной температуры помещения площадью до 132 м2
Низкая стоимость Самымй дешевый вариант на рынке в своем классе.
Низкие эксплуатационные расходы нет платы за тепло.
Срок эксплуатации более 10 лет

 Применение

Сберегание тепла жилых помещений, домов, офисов, кафе, предприятий. Прибор может быть применен для рекуперации вентилируемого помещения площадью до 250 м2

Другая информация

В корпусе предусмотрен сбор конденсата и отвод его наружу при помощи слива.  Корпус изнутри покрыт шумо-, вибро-, теплоизоляцией, минимизирующей выпадение конденсата на корпусе прибора. Это также уменьшает динамические шумы от прохождения воздуха, что важно в жилых помещениях. Поток воздуха направляется в соответствии с аэродинамическими принципами, которые заставляют воздух максимально прогреться, на пути прохождения через рекуператор. Теплообменники из алюминия  с новыми конструктивными решениями, позволившими более компактную сборку, как самого теплообменника, так и корпуса к нему. Теплообменники могут быть вынуты и помыты любыми бытовыми моющими средствами. В этом корпусе не предусмотрены места под фильтры и вентиляторы. Он может использоваться как самостоятельно, так и как "сердце" вентиляционно-рекуперативной установки с фильтрацией воздуха, в которой предусмотрены места под фильтры и вентиляторы.

Простота и удобство установки, гибкость работы и контроля.

Также на базе этой модели рекуператора могут строиться масштабируемые системы на большую площадь помещения или большие потоки воздуха. Для этого достаточно поставить один корпус рядом с другим и соединить рукава и вот уже построен рекуператор на площадь до 500 м2, и 1000 м3 с КПД до 82%. И так далее.

Оплата

Согласно счета.

Доставка

20 дней

Гарантия 1 год

Цена

3500 гривен

 

Рекуператор "C-2-200" с двумя теплообменниками

Корпус с двуми теплообменниками. Вид сбоку. Крышка открыта и хорошо виден теплообменник. Это наша очень популярная модель.
Рекуператор "C-2-300". Новинка

 

Опис продукту

Повітряний рекуператор тепла «C-2-300».

Вентиляційний рекуператорний прибор с двома перехресними пластинчастими теплообмінниками. Така компоновка дозволяє добитися реального ККД 82%.Тобто втрати тепла на вентиляцію з цим приладом можуть бути знижені на 82%

Функція товару

Экономія енергії. Збереження тепла. Очищення, циркуляція повітря. Підвищення температури і комфортності приміщень.

Специфікація продукту / модели

Повітряний рекуператор тепла використовує високопродуктивні фізичні принципи, ефективність яких перевищує 90%.

Теплообмінники з високоефективного і якісного алюмінія. Товщина пластин 0.30мм. Відстань між пластинами 3 мм. Габарити теплообмінників 300 * 300 * 200мм.

Габаритні розміри корпусу з оцинкованої сталі товщиною 0.7мм  820*420*216 мм

Разміри фланців для повітря 200мм.

Злив діаметром 0.5 дюйма під стандартне водопровідне різьблення.

Гарантована здатність теплосбереганія рекуператор може провести скррізь себе більше ніж 32 кВт. тепла. Та зберегти у приміщенні до 29.7 кВт. тепла.Що еквівалентно нагріванню до комфортної температури приміщення площеюдо 300 м2
Низка вартість Найдешевший варіант на ринку в своєму класі.
Низькі експлуатаційні витрати немає плати за тепло.
Срок эксплуатації більше ніж 10 років

 Застосування

Заощадження тепла житлових приміщень, будинків, офісів, кафе, підприємств. Прилад може бути застосований для рекуперації вентильованого приміщення площею до 400 м2

Інша інформація

У корпусі передбачений збір конденсату і відведення його назовні за допомогою зливу.  Корпус зсередини покритий шумо-, вібро-, теплоізоляцією, що мінімізує випадання конденсату на корпусі приладу. Це також зменшує динамічні шуми від проходження повітря, що важливо в житлових приміщеннях. Потік повітря спрямовується відповідно до аеродинамічними принципами, які змушують повітря максимально прогрітися, на шляху проходження через рекуператор. Теплообмінники з алюмінію  з новими конструктивними рішеннями, що дозволили більш компактну збірку, як самого теплообмінника, так і корпусу до нього. Теплообмінники можуть бути вийняті і помиті будь-якими побутовими миючими засобами. В цьому корпусі не передбачені місця під фільтри і вентилятори. Він може використовуватися як самостійно, так і як" серце" вентиляційно-рекуперативної установки з фільтрацією повітря, в якій передбачені місця під фільтри і вентилятори.

Простота і зручність установки, гнучкість роботи і контролю.

Також на базі цієї моделі рекуператора можуть будуватися масштабовані системи на велику площу приміщення або великі потоки повітря. Для цього достатньо поставити один корпус поруч з іншим і з'єднати рукава і ось уже побудований рекуператор на площу до 2000 м2, і 3000 м3 з ККД до 82%. І так далі.

Оплата

Згідно рахунку.

Доставка

20 днів

Гарантия 1 год

Ціна

7800 гривень

 

Рекуперационный теплообменник с фланцами "F-200"

Компания Chandelle выпустила новую модель своей продукции- фланцевый рекуперационный теплообменник. Теплообменник предназначен для включения в приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией тепла, собранную на плоских вентиляционных каналах.

Рекуперационный теплообменник с фланцами "F-200" . Цена 1500грн.

Рекуперационный теплообменник с фланцами.

Блок управления системой вентиляции с рекуперацией "Chandelle" Цена 350грн.

С настоящего момента наша компания добавляет еще один приятный момент в комфорт Вашего помещения. Теперь доступен блок управления системой вентиляции с рекуперацией "Chandelle". Блок разработан на базе приятной и лаконичной электрофурнитуры от Schneider electric. Красивое и простое решение пульта будет уместно в любом помещении. С помощью блока управления вентиляцией с рекуперацией "Chandelle" Вы сможете не только включить или выключить вентиляцию, но и определить требуемый уровень мощности вентиляции в зависимости от Вашего желания. Стоимость блока управления вентиляции с рекуперацией "Chandelle" 400 гривен.
Блок управления вентиляции с рекуперацией "Chandelle"
Солнечные воздушные коллекторы
Что мы предлагаем и как мы работаем
Обратная связь
Контакты
Опитування